در راستای طرح یکپارچه سازی وظایف و مسئولیت های شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، طی مراسمی با حکم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی؛ ایمان چلیچ بعنوان مشاور مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، حمید روشن روان بعنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی، رمضانعلی حسن زاده بعنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات، سیدجواد حسینی بعنوان سرپرست دفتر حقوقی و قراردادها، مسعود ناطق بعنوان مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی و رضا سلیمی بعنوان سرپرست مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب منصوب شدند.

در این مراسم همچنین با حکم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی از خدمات و زحمات معاون مالی و پشتیبانی، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت آبفای شهری و سرپرست اداره کنترل و امور آزمایشگاهی، رییس اداره حقوقی، قراردادها و پاسخ گویی شکایات و کارشناس مسئول روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی تقدیر بعمل آمد.  پنل اعضای سایت