رضا عطایی معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در زمینه خبری مبنی بر جیره‌بندی آب شهر رازوجرگلان  در فضای مجازی، گفت: جیره‌بندی آب در این شهرستان به عنوان اخطار اعلام شده که در صورت استفاده از آب شرب برای مصارف غیر شرب، عملیاتی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با اقدام جهادی و شبانه روزی تیم‌های ستادی و کارکنان امور آبفای شهرستان رازوجرگلان، مشکل قطعی آب شرب این شهرستان بوسیله رینگ چاه شماره ٧ به شبکه توزیع مرتفع گردید.

عطایی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این خصوص گفت:

- نصب الکتروپمپ چاه شماره ۶

- کنترل دبی چاه در هر ۶ ساعت جهت کاهش کدورت آب در ابتدا با دبی 10لیتربرثانیه و سپس در مراحل مختلف به 7لیتربرثانیه رسید که فشار نیز به 10 اتمسفر افزایش یافت.

- راه اندازی تابلو برق رزرو چاه شماره ٨ و روشن شدن چاه جهت تخلیه

- اجرای حدود 230 متر لوله از چاه 8 تا خیابان اصلی راز با 3اتصال و نصب هواگیر

- تعویض الکتروپمپ چاه شماره2

-رفع گیر خط رانش چاه شماره 8 و تعمیر نمودن و راه اندازی کنتور مکانیکی

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همچنین از بهسازی چشمه و رفع اتفاقات خط انتقال چشمه در روزهای آینده خبر داد و گفت: امور آبفای شهرستان رازوجرگلان پیگیر جانمایی و حفر یک حلقه چاه در شهرستان می باشد.

وی تاکید کرد: اگر شهروندان همکاری لازم در مدیریت مصرف خود داشته باشند،  تابستان امسال را بدون مشکل می‌گذرانیم و  قطعا دچار قطعی آب در هیچ نقطه‌ای از شهرهای خراسان شمالی نخواهیم شد.پنل اعضای سایت