مهندس امید عباس پور مدیر امور آب و فاضلاب شیروان گفت :  طی 8 ماه سال جاری 10 هزار و 125 متر شبکه توزیع آب در شیروان از اعتبارات داخلی ، عمرانی و درآمدهای حاصله از تبصره های قانونی اصلاح و بازسازی شده است .

وی اظهار کرد از 10 هزار و 125 متر شبکه توزیع آب ، 9 هزار و 9 متر اصلاح شبکه قدیمی و فرسوده آب و 1 هزار و 116 متر اجرای توسعه شبکه جدید آب بوده است.

وی افزود همچنین طی این مدت 4 هزار و 185 متر برچیدگی لوله های شبکه توزیع و 2 هزار و 100متر خطوط انتقال آب در شیروان انجام شده است که برای جلوگیری از بروز حوادث و هدر رفت آب شبکه های قدیمی و فرسوده برچیده و لوله های جدید جایگزین آنها می شود.

تعویض 457 کنتور خراب در امور شیروان

مدیر امور آب و فاضلاب شیروان گفت  طی 8 ماه سال جاری در شیروان 457 کنتور خراب تعویض شده است .

وی اظهار کرد از این تعداد 457 فقره کنتور خراب در شیروان ، 40فقره در شهر زیارت و 5 فقره در شهر لوجلی تعویض شده است .

وی افزود : در حال حاضر تعداد کنتور های خراب این امور به 470 دستگاه می رسد وتعداد کنتور های خراب به صورت روزانه و با قرائت کنتورها در حال افزایش است و تعویض کنتورها نیز کاری دائمی و مستمر است که با توجه به اعتبارات تعویض خواهند شد.

مهندس عباس پور خاطر نشان کرد :  حفظ و حراست از کنتور های آب شرب به عهده مشترک است لذا در صورت خرابی کنتور به دلیل عدم حفاظت و نگهداری و یا دستکاری آن از سوی مشترک، کلیه خسارت وارده از مشترک اخذ  و برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.پنل اعضای سایت