به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی، در راستای جشنواره فراگیری نخستین واژه فارسی( آب) دومین جشنواره مسابقه نقاشی با موضوع " آب= زندگی" ویژه کودکان و نوجوانان از اول مهر ماه با همکاری و هماهنگی ادارات و دستگهای مرتبط با موضوع آب ( شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، آب منطقه ای استان، اداره کل محیط زیست، جهاد کشاورزی ) و سازمانهایی که به نوعی در آموزش کودکان و نوجوانان نقش داشته اند ( آموزش و پرورش استان، اداره کل بهزیستی ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانون های فرهنگی و هنری مساجد) از اواسط مهر ماه تا 25 آبان ماه سال جاری در تمامی مهد کودکها، مدارس ابتدایی، کانون های مساجد پوستر فراخوان مسابقه نصب گردید. که در پایان بیش از 1500 اثر به دبیرخانه مسابقه نقاشی آب و زندگی ارسال گردید .

مجید ربانی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی این شرکت گفت:  ارزیابی و انتخاب آثار برتر توسط تیم داوری متشکل از 3 داور متخصص در حوزه نقاشی که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان معرفی شده بودند انجام گرفت .

ربانی در ادامه افزود ملاک ارزیابی آثار برتر عبارت بودند از: ارتباط و نزدیکی اثر با موضوعات اعلام شده در فراخوان، اجرای درست اثر و تمیز بودن کار، ترکیب بندی( کمپوزسیون) مناسب، دقت در انتخاب رنگ و رنگ گذاری و پرداختن به جزئیات .

وی در ادامه گفت: آثار ارسالی در سه گروه سنی الف( پایه اول، دوم، سوم ابتدایی) ب( پایه چهارم و پنجم ) و ج ( پایه ششم، هفتم ، هشتم و نهم ) مورد ارزیابی قرار گرفت و در هر گروه 10 اثر بعنوان آثار برتر جهت تقدیر ویژه و ارسال به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انتخاب شد.

خاطر نشان می شود از تمامی کسانی که در این جشنواره شرکت نمودند تقدیر به عمل خواهد آمد .

 پنل اعضای سایت