دوره آموزشی و مانور اطفای حریق در تصفیه خانه بجنورد برای پرسنل تولید و بهره برداری آب و تصفیه خانه فاضلاب برگزار شد.

 دوره آموزش آشنایی با مفاهیم حریق و نحوه کار با خاموش کننده های دستی در تصفیه خانه آب شهر بجنورد برگزار شد.

ابوالفضل رضائیان، مدیر دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست این شرکت ضمن اعلام خبرفوق،  هدف از برگزاری این کارگاه را آشنا سازی پرسنل شاغل در تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب سد شیرین دره به بجنورد که در سال جاری به بدنه پیمانکاری طرف قرار داد شرکت افزوده شده عنوان نمود.

رضائیان افزود: در این کار گاه پرسنل به صورت عملی اقدام به اطفاء حریق های گازی و حریق مایعات قابل اشتعال و احتراق پرداختند و این گامی در جهت ارتقاء ایمنی واحد های عملیاتی در بهره بردای می باشد.پنل اعضای سایت