مدیر  امور آب و فاضلاب شهرستان فاروج گفت: کمبود آب شرب روستای30 خانواری روستای اسطرخی با اعتباری بالغ بر 220 میلیون تومان مرتفع شد.

حکمت عزیزی با بیان اینکه پروژه آبرسانی به روستای اسطرخی در سال 89 به بهره برداری رسید گفت: در سالهای گذشته، آب شرب روستای اسطرخی از طریق یک حلقه چاه در مجتمع آبرسانی بهارها تامین می گردید که متاسفانه در سال 94 بدلیل مشکلات اجتماعی بین روستاهای مجتمع فوق، تامین آب شرب روستای اسطرخی از مجتمع بهارها جدا گردید.

وی افزود: از سال 94 تاکنون منبع تامین آب شرب روستای اسطرخی، یک دهنه چشمه بود که جوابگوی آب مصرفی مشترکان این روستا را نبود در همین راستا با حفر و تجهیز یک حلقه چاه دستی به عمق 13 متر، اجرای 150 متر خط انتقال

، انجام برق رسانی و احداث یک باب حوضچه، کمبود آب شرب روستا مرتفع گردید.

 وی خاطر نشان کرد: با همکاری بخشدار مرکزی و دهیار روستای فوق، یک دستگاه کانکس جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه کلرزن برقی در محل چاه نصب گردید.

روستای اسطرخی با جمعیتی بالغ بر 100نفر در در65 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان فاروج قرار دارد.پنل اعضای سایت