رییس شوراي اسلامي روستاي خرق و اعضای شورای اسلامی روستای مایوان در پیام هایی جداگانه از زحمات و پيگيري هاي مستمر عباسعلی دارابی سرپرست امور آبفای شهرستان فاروج و پرسنل جهت رفع مشکل آبرسانی به این روستاها تقدير و تشكر نمودند.

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب استان خراسان شمالی، پیش از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی اهالي روستاهاي مایوان  و خرق در شهرستان فاروج در زمان پیک مصرف آب در فصول گرم سال با كمبود آب شرب مواجه بودند که با اقدام جهادی مديريت و پرسنل امور آبفای شهرستان فاروج و با حضور مستمر و بررسي مجدد تاسيسات و انجام عملیات همچون نصب کلرزن برقی، رفع قطعی آب با مدیریت شیرفلکه ها و مرمت و بهسازی محل چاه (شماره یک) در روستای مایوان وتعویض پمپ، ترمیم و تعویض شکستگی های شبکه آبرسانی در روستای خرق، مشکل این دو روستا مرتفع گردید.

 

 

 

 پنل اعضای سایت